Vad krävs för att våra hjärnor ska orka på jobbet?

Postat feb 10, 2019

5 nycklar för ett hållbart arbetsliv, intro: Hjärnan är vårt viktigaste arbetsverktyg – ta hand om den!

Vi lever idag i ett allt mer komplext och föränderligt samhälle, och det ställer också nya krav på arbetslivet. Åtta timmars arbetsdag infördes en gång i tiden för att arbetarna inte skulle slita ut sig i det oftast rent praktiska och fysiska arbetet – men idag ser jobben annorlunda ut för många av oss, och det finns inga självklart svar på hur vi ska använda tiden på bästa sätt. De flesta jobb idag kräver betydligt mer av kognition, och många jobb sköts till stor del stillasittande. Vi påverkas också starkt av arbetslivets gränslöshet, komplexitet och höga krav. För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi använda rätt verktyg för att tillmötesgå de behov som uppstår.

Jag är expertskribent hos Motivation.se, läs hela artikeln här

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…

Hälsa är ett kulturarbete!

Hälsa är ett kulturarbete!

Bild från Fysisk aktivitet och hälsa, Folkhälsomyndigheten I söndagens DN fanns en artikel där man kommenterade avhandlingen Sweat is pain leaving the body- A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden som Janet Johansson disputerade...

Stress- skapa din egen sabeltandade papperstiger

Stress- skapa din egen sabeltandade papperstiger

Du kan bara släppa något du hållit i. Du kan bara ha perspektiv runt något du vet vad det är. Du kan bara lösa problem du definierat. Vår hjärna är 1.0. Version ett punkt noll. Fortfarande. När den bildades i sin nuvarande form fanns inte karriär. Inte...

Att välja sin hållbarhet

Att välja sin hållbarhet

Jag ser det så ofta omkring mig. Förmyckandet. Det är för mycket. Folk tar på sig för mycket. Honungsfällan. Det är så roligt. I den branschen jag rör mig in och ut ur så handlar mycket av ens verksamhet om att vara en populär person. Man blir eftertraktad för sina...