Så byggs en hälsofrämjande hållbar organisation

 

 

Jag kan hjälpa er med strategisk rådgivning kring ett modernt och effektivt hälsofrämjande arbete som gör skillnad på riktigt.

Ett hälsofrämjande arbete behöver ha såväl organisation som ledare och individ i fokus. Med utgångspunkt i organisationens syfte och vision kan man ställa sig frågan – Vad krävs av oss för att uppnå vår vision, för att må bra och prestera hållbart?

Ganska ofta landar vi i att vi behöver medarbetare som vill, vet om och klarar av att arbeta mot gemensamt uppsatta mål över tid. Som känner meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det kallas KASAM -_ Känsla av sammanhang. Genom fokus på att stärka förutsättningar för engagemang och motivation, kompetens och tydlighet samt resurser och handlingskraft i organisationen skapar vi såväl organisatoriska som individuella förutsättningar för hållbar framgång.

Mitt mål är att se förbi symtom och arbeta med grundorsaker till ohälsa ur ett salutogent perspektiv, det som är friskfaktorer. Dagens organisationer och deras medarbetare behöver vara rustade i att arbeta adaptivt och med en stor portion aktivt självledarskap för att kunna skapa den struktur som krävs i ett alltmer flexibelt arbetsliv.

Min strategiska rådgivning inom hälsofrämjande arbete omfattar såväl stöd till en modern och modig ledningsgrupp som till chefer, HR och direkt till medarbetare. Hör av dig så fokuserar vi på era unika möjligheter och utmaningar!

Förutsättningar för ett framgångsrikt hälsofrämjande ledarskap

Den vassaste affärsplanen och en förändringsresa som ska leda mot stjärnorna når inte långt om inte chefer och ledare vet hur de ska leda sig själva och sina medarbetare till hållbar prestation. Med mig som strategisk rådgivare och utbildare får ni fokus på det som är hälsofrämjande samtidigt som resan mot stjärnorna blir roligare och tydligare.

Ledarskap enligt arbetsmiljölagen

Sen den 31:a mars 2016 har alla chefer och arbetsledare ett ansvar för att motverka ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och att arbetstidens förläggning leder till ohälsa.

För många kan det kännas som ännu ett krav. Men se föreskriften som en möjlighet att öka förståelsen för hur fokus på en hälsofrämjande organisatorisk och social arbetsmiljö kan leda till bättre hälsa, trivsel och lönsamhet/produktivitet.

Stötta medarbetare till hållbar prestation

Vad är egentligen hälsa på jobbet? Vi kan inte bestämma över våra medarbetares personliga hälsovanor, att de ska ha sunda relationer, träna och sova bra. Samtidigt vet vi att prestation på arbetsplatsen påverkas av hur personalen tar hand om sin hälsa. Och givet att vi spenderar runt en tredjedel av dygnet på arbete så måste vi kunna ta hand om vår personliga hälsa även där.

Vi har alla möjligheter att inspirera, möjliggöra, uppmuntra och stötta kollegor till att ta hand om sina unika hälsobehov. Utmaningen är att investera i det som faktiskt gör skillnad på riktigt – inte att kasta in lösryckta aktiviteter utan sammanhang.

Kanske har din organisation redan flera hälsofrämjande delar på plats, men är det rätt delar som erbjuds och finns en helhetssyn? Min strategiska rådgivning är en investering som ger avkastning i form av friska människor och goda resultat i balansräkningen!

Rådgivning och verktyg som ger rätt förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet

  • Nulägesanalys
  • Anpassad nu- & framtidsplan
  • Föreläsningar & utbildningar