Salutogent hälsoarbete för ledare och organisationer

Salutogent hälsoarbete gynnar verksamheten OCH medarbetarna. Resultatet påverkas direkt av hur du och medarbetarna mår, hälsa på jobbet baseras på verksamhetsstrategi och ledarskap som gynnar både det psykosociala och fysiska välmåendet.

Mina kurser och utbildningar hittar du hos Oxy Group. De ges fysiskt, online eller digifysiskt och oftast helt anpassade efter dina behov, även om jag ibland ger öppna utbildningar. Fokus är alltid att göra verkstad av snacket och hitta beteenden som stödjer strategin. För det är det vi GÖR som gör skillnad.

Målet är att ge dig och dina medarbetare verktyg, insikt och inspiration till att arbeta strategiskt i era roller; där ni är, med era unika möjligheter och utmaningar.

Aktuella kurser och utbildningar