Företagande

BLOGG
Om egetföretagande: Del 1:  Handlar det om frihet?

Om egetföretagande: Del 1: Handlar det om frihet?

Är det verkligen frihet? Den 1a februari firar jag sex år som egen företagare på heltid. Företaget startade jag långt tidigare och de sista åren som anställd kändes det som jag drev en intraprenörsverksamhet där jag försökte förändra hur man arbetade proaktivt med...