Ökad kunskap med verktyg – för att omsätta insikter i konkret handling

En hälsosatsning i din organisation med föreläsningar eller workshops kan vara en trevlig stund, men det viktigaste är ju att det faktiskt händer något efteråt. Mitt mål är att ni, som grupp och individer, ska ha en tydlig bild av vad nästa steg i ert salutogena hälsoarbete är. Och att det steget känns både meningsfullt och hanterbart.

Självklart skapar jag en föreläsning eller workshop efter din organisations specifika behov och önskemål. Som inspiration presenteras nedan några av de mest populära insatser jag tagit fram för den moderna, framgångsrika och hållbara arbetsplatsen och individen. Alla titlar erbjuds som antingen interaktiva föreläsningar (45-60 minuter) och/eller workshops (90-120 minuter).

Aktuella föreläsningar och workshops

Det goda ledarskapet i den hybrida verksamheten

Såväl forskning som empiri visar på hur viktigt ledarskapet är för att medarbetare ska ha förutsättningar för att prestera såväl framgångsrikt som hållbart på arbetsplatsen. I vår turbulenta och snabbrörliga värld där många verksamheter präglas av ett arbetssätt i hybridversion samt för att möjliggöra framgång på riktigt, krävs ett ledarskap som stöttar i att frigöra och utveckla medarbetares potential.

Samtidigt behövs ett ledarskap som även stöttar i att medarbetare utvecklar sitt personliga självledarskap och medledarskap för såväl hållbar prestation som hälsa. Med avstamp i den salutogena (hälsofrämjande) modellen KASAM samt det transformativa ledarskapet fokuserar vi på era goda ledarbeteenden för hållbar prestation och hälsa i er unika verksamhet.

Självledarskap och medledarskap i den moderna verksamheten

Att känna tydlighet, engagemang, motivation och hanterbarhet inför sin arbetsvardag bidrar inte bara till goda prestationer utan även ett ökat välmående. I en modern organisation har ett utvecklat och aktivt medarbetarskap en central plats. För att det ska få full utväxling krävs såväl organisatoriskt stöd som förutsättningar, kompetens och samsyn hos ledare och medarbetare.

Här går vi igenom viktiga faktorer och beteenden i ett modernt självledarskap och medledarskap för att skapa goda förutsättningar för framgång och hållbarhet.

Hållbar hjärnkraft - Stressfri effektivitet med mer energi och fokus

De flesta jobb handlar om att använda huvudet – mer eller mindre. Hjärnans förmåga att prestera är dock en begränsad resurs, för att arbeta hjärnsmart och effektivt krävs att vi förstår hur vi genom att strukturera arbetsdagen kan uppnå högre effektivitet och frigöra såväl tid som energi.

Genom att förstå och arbeta med, inte mot, hjärnans behov kan du också öka ditt välbefinnande samtidigt som du stöttar dina kollegor att göra detsamma. Vi går igenom vad hjärnan behöver, tips och trix för en hjärnkraftig arbetsdag likväl som hur ni både enskilt och tillsammans kan förändra för ökad effektivitet och hälsa.

Den framgångsrika och hållbara arbetsplatsen

Forskningen talar sitt tydliga språk om vad vi behöver för att må bra på jobbet. När vi upplever motivation, tydlighet och kompetens samt har tillräckligt med tid och resurser blir arbetet både väldigt givande, bra och kan vara hälsofrämjande. Men, det sker inte av sig självt och genom att fokusera på att vårda det som är bra och stärka det som är en utmaning kan vi uppnå såväl framgång som hållbarhet.

Här får ni verktyg för att Identifiera era styrkor och utmaningar, förståelse för vilka beteenden som stärker motivation, tydlighet och handlingskraft och hur ni ökar goda och viktiga beteenden för framgång och hälsa.

Den sociala nyckeln – Tillit och psykologisk trygghet för framgång och hälsa

Att uppleva social hälsa trumfar alla gröna smoothies i världen, det visar forskningen. Studier visar också att en av de viktigaste delarna i att nå framgång som organisation är att där finns en stark social hälsa och sammanhållning såväl som organisation som i team.

Med avstamp i forskning och studier går vi igenom nyckelfaktorer och beteenden för att öka den social hälsan och trygghetsklimatet hos er.

BBB - Börja, Bygg och Behåll goda vanor

När tempot är högt både på jobbet och i fritiden gäller det att våra hälsovanor stöttar livet, inte tar upp massa tid och energi. Hälsa är en resurs att vårda och använda och den behöver vara enkel att ta hand om. Vi vet ofta vad vi behöver göra, men har svårt att skapa goda vanor kring det.

Under den här föreläsningen får du både insikt, verktyg och inspiration till att ta hand om din unika hälsa och en viktig grundförståelse för hur goda vanor skapas och bibehålls.

Effektiv återhämtning och hantering av utmaningar

För att både prestera hållbart och ta hand om hälsan behöver både hjärnan och kroppen återhämta sig regelbundet och effektivt. Återhämtning är så mycket mer än bara sömn. I det tempo som vi lever livet idag behöver vi tänka till och aktivt planera in återhämtning – även under vår vakna tid. Och det kan handla om helt andra saker än vad vi frestas att vila oss med.

Under den här föreläsningen får du insikt och verktyg för att förstå hur du skapar din unika plan för din återhämtning och hur ni kan stötta varandra på jobbet för att arbeta och prestera hållbart över tid.

Framgångsrikt hälsostrategiarbete för HR, chefer och friskvårdsansvariga (ges även som heldagsutbildning)

The World Economic Forum beskriver hälsa och välmående som en kritisk kompetens i en modern organisation. Att ha förutsättningar för att ta hand om den såväl fysiska som mentala och sociala hälsan på arbetsplatsen är grundbulten i att kunna prestera såväl på topp som hållbart.
Ett hälsostrategiskt arbete tar avstamp i era unika behov och möjligheter och säkerställer att hälsoarbetet kan vara en del av såväl affärs- som verksamhetsplan samt en konkret investering med effekt på viktiga parametrar i er verksamhet.

Vi går igenom hur ett hälsostrategiskt arbete kan genomföras och hur satsningen kan räknas hem som en investering i såväl hälsa som verksamhet.

Vill du veta mer eller boka?