Hälsan – det viktigaste vi har

De hälsofrämjande insatser jag erbjuder tar avstamp i två välbeforskade och fantastiskt starka verktyg; KASAM och OBM. Utan hälsan ingen prestation! Hur vi mår påverkar hela livet, inte minst jobbet.

KASAM, Känsla Av SAMmanhang, fokuserar på tre områden: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Utifrån de tre perspektiven kan vi inventera vad vi behöver nu och framåt för att skapa en framgångsrik verksamhet. OBM, Organisational Behaviour Management, sätter beteenden i främsta rummet – det vi faktiskt gör, eller inte gör, på jobbet formar såväl företagskulturen som utfallet på sista raden i resultaträkningen.

Kombinationen av de två modellerna och mina ständigt växande kunskaper inom området är en riktig vavavoom-injektion för individ, ledare och organisation!