Hälsa är ett kulturarbete!

Postat maj 29, 2017

Bild från Fysisk aktivitet och hälsa, Folkhälsomyndigheten

I söndagens DN fanns en artikel där man kommenterade avhandlingen Sweat is pain leaving the body- A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden som Janet Johansson disputerade med tidigare i år.

Rubriken i DN’s artikel  handlar om att de chefer som elitidrottar lätt favoriserar de som tränar och som så ofta är det Rejlers som får stå som exempel. Ett företag där man en gång stängde av hissarna för att få medarbetare att röra på sig. Vars VD under ett tag utmanade börs-VDar att tävla med honom i olika sporter.Missförstå mig rätt, Rejlers verkar vara ett fantastiskt företag med de godaste hälsointentioner men jag funderar lite på fenomenet elitmotionerande chefers påverkan på det som klassas som hälsosatsningar inom framförallt vinstdrivande karriärföretag i Sverige. Infallsvinkeln och ansatsen till hälsoarbete och normen för vad att ta hand om sin hälsa blir helt klart annorlunda än om det är en person som tar hand om sin hälsa lite mer subtilt med mindre lycra och handledskvantifiering och mer promenader i tubsockar- för en väldigt förenklar metafor.

Jag tror och har genom mitt arbete och nätverk sett att det ofta går lite fort. Man har lite bråttom. Man vill göra något och träning är så enkelt att lägga till. Att lyfta fram och peka på- titta vi satsar på hälsa!

Vi vet ju att röra på oss är bra, men det är stor skillnad på hård träning och hälsofrämjande fysisk aktivitet om hälsa och prestation på ett kognitivt utmanande jobb är målet.

Tre viktiga parametrar:

1) Vi vet att träningspass inte ersätter en i övrigt stillavarande vardag.

2) Vi spenderar såpass stor del av dygnet på jobbet att vi måste kunna ta hand om vår hälsa där.

3) Vi vet att marginaleffekten av träning avtar när vi uppnått det som definieras som hälsofrämjande motion av WHO.

4) Vi vet att många satsningar framförallt lockar de som redan rör på sig mycket.

5) Allas hälsa är unik men gemensamt är att vi behöver fysisk aktivitet, näring och energi (aka mat!), återhämtning från det som utmanar oss och relationer. Vad de här delarna består av är- just unikt. Vi vet att många stressar på jobbet och träning är också stress. Motion däremot kan vara ett sätt att minska den upplevda stressen. Distinktionen är tydlig för oss som upplevt den.

Den snabba aktivitetsbaserade quick-fixlösningen är att börja styra i att medarbetarna ska träna. Det är enkelt och konkret. Att styra i vad folk ska äta, hur de sover..nja det känns ju inte helt ok. Så träningen blir ofta verktyget. Men som alla konstaterar om de tänker efter, hälsa är så mycket mer och när en av tre lider av trötthet är ibland den mest akuta insatsen för att skapa energi till att prestera på jobbet att antingen ta en powernap eller en rask promenad snarare än att träna.

Träning är bra, men ur ett hälso- och prestationssyfte på arbetsplatsen är det bara en del i en palett av aktiviteter och sätt att tänka som ger förutsättningar för den hållbara prestation som ändå gissningsvis torde vara målet?

Och som Janet Johanssons avhandling visar, när chefens prestationstränande börjar sätta prägel på verksamheten och på vilka som blir sedda där, kanske vill börja jobba där, vad får det för påverkan?

”–Detta ideal påverkar även företagskulturen. De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson.”

Ett annat sätt

Det som kan ta längre tid men inte låta chefens elitträning prägla hälsoarbetet är att jobba med hälsa strategiskt. Det ger förutsättningar att skapa en hälsofrämjande kultur och bygga en organisation där inte de som tränar favoriseras utan alla ges förutsättningar och uppmuntras att ta hand om hälsan på det sätt som just de vill och behöver. En kultur där det är tydligt, uppmuntrat och naturligt att ta hand om sin hälsa på det sätt man behöver för att stötta sin prestation på jobbet men också sin hållbara hälsa. Där hälsa är för alla och hårdträning är ett fritidsintresse.

Här är några tips:
1) Med hjälp av medarbetare och kanske lite ny kunskap och reflekterande definiera vad hälsa är på just vår organisation. Vad är att må  och prestera bra hos oss? Vilka utmaningar har vi? Var är vi idag och vad behöver vi förändra? Vad är målet?

Här brukar jag prata om att den som tagit sina lunchpromenader kanske får sträcka på sig snarare än den som sätter klockan på 05.00 för att trycka in ett intervallpass innan jobbet.
2) Från nuläge till önskat läge handlar det sen om att arbeta med struktur- process och aktivitet för att identifiera var våra hälsoutmaningar och hälsomöjligheter finns. Hur vi ska skapa förutsättningar, möjliggöra och uppmuntra att ta hand om både fysisk och mental hälsa på och utanför jobbet utan att det bara handlar om träning?
3) Genom det kunna förtydliga förväntningar och ge förutsättningar så medarbetare på det sätt de vill kan ta hand om sin hälsa under arbetsdagen på det sätt som de vill. Hur gör vi det i det dagliga arbetet?

4) Genomföra planen och följ upp!

En del av detta kan förstås handla om att få motionera på arbetstid, men jag tror att om man definierar ”hälsa och hållbarhet hos oss” så kommer flera andra delar till som gör att den lycraklädda elitmotionärens leverne kanske hamnar lite mer i periferin av vad som definieras som ett hälsofrämjande sätt att arbeta och prestera.

Vill du veta mer om hur ni kan satsa strategiskt och inkluderande på hälsa är du välkommen att kontakta mig.

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…