Vill du känna en hög känsla av meningsfullhet för ditt arbete? Stärka din motståndskraft och handlingskraft för att ha tid och energi till det som är viktigt för dig? Det är vad du kan vänta dig av att jobba med din KASAM, känsla av sammanhang.

Genom att fokusera på meningsfullhet (att vilja), begriplighet (att veta /förstå), hanterbarhet (att klara av) kan du nå ett högt välbefinnande och känna dig rustad att ta dig an både möjligheter och bättre hantera utmaningar såväl på jobbet som i ditt privatliv.

KASAM är både ett mål, ett stöd och ett arbetssätt för att uppnå goda och hållbara prestationer och stärkt fysisk, mental och social hälsa.

 

Beställ boken här

Vill du investera i ett större antal böcker till din grupp eller organisation – kontakta mig direkt här.

För dig som läst boken under sommaren – anmäl dig här till en digital bokklubbsträff och frågestund måndagen den 19:e augusti kl 18.30.

Mer stöttande material för det perspektiv som passar och intresserad dig bäst kommer här nedan snart.

 

 

För dig

KASAM för dig

KASAM hjälper dig som individ – här hittar du snart stöttande material.

För dig som chef

 KASAM för dig som chef 

Att leda för KASAM – reflektionsfrågor för dig som  chef och för gruppen. Köp boken till din grupp – få rabatt på föreläsning.

För er organisation

KASAM för er organisation

Stärk KASAM i hela organisationen. Ladda ned pdf med stöttande frågeställningar att jobba med. Beställ 100 böcker eller mer – få föreläsning och rådgivning.