Nyanställning – tre viktiga faktorer för en lyckad introduktion

Postat aug 11, 2017

Under augusti och september är det många som börjar på nya arbetsplatser och således många som arbetar med att introducera nya medarbetare. Hur processen går till är förstås unik för respektive organisation men det finns flera faktorer som är viktiga oavsett arbetsplats. Mitt fokus är hållbar hälsa och prestation vilket blir alltmer avgörande att ta hand om i allmänhet men även i samband med introduktion och upplärning. Att integrera hållbar prestation i introduktionsprocessen är een investering för såväl medarbetarens hälsa som lönsamhet/ produktivitet och trivsel för organisationen. Här följer tre fokusområden som är av stor vikt för att skapa förutsättningar för en lyckad introduktion och således en framgångsrik anställning.

1.Mitt och vårt varför

Under rekryteringsprocessen har förstås medarbetaren tagit del av organisationens syfte, vision och mål, är mer eller mindre motiverad till det, och vet mer eller mindre hur dennes roll och insatser hör ihop med dessa. Detta kan dock ofta behöva förstärkas under introduktionen och här är några anledningar varför:

  • Att veta syfte och mål är avgörande för att ge möjlighet till att arbeta både självständigt och effektivt. När ”varför” finns på plats kommer medarbetaren själv lättare på vilka frågor om vad och hur som hen behöver svar på för att göra sitt jobb. Om vårt syfte är att leverera den bästa kundupplevelsen till varje kund i säg en butik så kan en lyhörd medarbetare själv börja reda ut hur mycket av vad’et och hur’et när syftet tydligt finns på näthinnan.
  • Svar på frågor runt vad och hur är mer begripliga när varför kommit först.
  • Om vi vill att den nyanställda ska bidra med nytänk – alltså nya vad och hur behöver hen veta syfte och mål först. Hur lätt blir det inte att man är rekryterar potentiell ny kompetens men så lätt stöper nyanställda i gamla sätt att jobba? Att ge ett tydligt mål men uppmuntra till nya sätt att nå det- det är att vara innovativ, växande och nytänkande!
  • Ett varför är källan till motivation och meningsfullhet. Att ha sitt yrkesmässiga syfte tydligt och nära är viktigt både för personalretention men även trivsel och för att kunna må bra på jobbet över tid.

Sammanfattningsvis- i alla instruktioner och demonstrationer som görs- börja med att berätta varför det görs.

2. Här är våra forum

En nyckel till att lära sig ett nytt jobb, stämma av att det går åt rätt håll, vara med i gemenskap, få den information man behöver och kommunicera är att lära sig vilka forum som används hur. Email, sms, Slack, Skype, möten, fika- hur funkar det här? Vad pratas om när och var? Att vara tydlig med hur den nyanställda förväntas ställa frågor, vilket indikerar att det är viktigt (det måste det vara) men även att dela tankar och idéer är att skapa en s k knowledge sharing kultur och det är verkligen ett vinnande koncept.  Genom att förtydliga vilka forum som används på vilket sätt kommer också möjligheten att se till att två andra viktiga F kommer på plats: Förtydliga Förväntningar och ge Förutsättningar.

3. Din hållbarhet, vår lönsamhet

Krasst! Den största utmaningen många hungriga högpresterande, motiverade, taggade karriärister har är att hålla över tid. Och vems ansvar det är- därom tvistar både lärde och olärda men den diskussionen lämnar jag därhän men med ansatsen att förutsättningarna för att prestera hållbart, fritt från negativ stress och ohälsosam arbetsbelastning- det är numer lagstadgat via en föreskrift från Arbetsmiljöverket. (Vill ni lära era chefer mer om den, kontakta mig gärna då jag utbildar i det). Kanske anställer ni många unga som faktiskt är på sitt första ”riktiga karriärjobb” och därför både saknar erfarenhet från själva arbetet men också förståelse och kunskap för hur det är att balansera just prestation och driv på jobbet med att ta hand om sin hälsa för att hålla för denna satsning.

Om man bara ser till det ekonomiska så är det också en dyr affär att investera resurser i att  rekrytera, introducera, lära upp en talang och sen behöva hitta en ny när personen i fråga antingen slutar för att hen inte upplever att det håller längre, eller blir sjukskriven på grund av överbelastning.

Eller, det som kanske är mer vanligt men svårare att se: Att prestationen och välmåendet avtar i takt med att medarbetaren inte orkar prestera som förväntat på grund av ett ohållbart arbetssätt. Det kan handla om allt från för låg syreupptagningsförmåga, inadekvat återhämtning både under och mellan arbetspass till ett suboptimerat och ineffektivt sätt att hantera och strukturera sin arbetsdag: Hur man hanterar mail, planerar och deltar på möten och så vidare.  Vissa aspekter gränsar till att bli en integritetsfråga men vill vi just ge och skapa förutsättningar att både må bra och prestera hållbart så är de här frågorna viktiga att beröra.

Ett fysiskt ansträngande arbete och ett där det för vår tid så typiska ”fokusera-framför-skärm”arbetet skiljer sig förstås åt i hur det utmanar hälsan så specifika råd blir svåra men några frågor att ta ställning till och diskutera med de nyanställda under introduktionsperioden:

  1. Vad är hälsa hos oss? Hur ser medarbetaren på hälsa?
  2. Vilka hälsoutmaningar är förenade med den aktuella tjänsten?
  3. Vilka stödfunktioner har vi på plats för att förebygga att arbetet leder till ohälsa? Tänk vitt o brett, högt och lågt: Allt från att ta pauser för fysisk aktivitet, stå och jobba, walk-n-talkmöten, flextid, tillgång till friskvård, lära sig att hantera email och kalender effektivt, regelbundna avstämningar med chef osv).
  4. Vad ansvarar vi för som arbetsgivare i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande?
  5. Vad förväntar vi oss att medarbetaren tar ansvar för och hur säkerställer vi att vi kommunicerat runt detta?

Sammanfattningsvis tror jag att organisationer har en enorm potential i att fokusera mer på att i ett tidigt skede rusta nya medarbetare med kunskap och förståelse om hur viktigt det är att ta hand om sin både fysiska och kognitiva hållbarhet för att både trivas bra, prestera mot organisationens mål och vara hållbar i sin karriär. Det vinner både individ och organisation på.

Om ni vill ha hjälp med att jobba med dessa frågor inom er organisation får ni gärna kontakta mig på annsofie@formstarkresiliens.se .

Lycka till med ert arbete!

// Ann-Sofie Forsmark – Hälsomanagementkonsult, Civilekonom och hälsocoach

 

 

 

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…