Nyanställning – tre viktiga faktorer för en lyckad introduktion

Postat aug 11, 2017

Under augusti och september är det många som börjar på nya arbetsplatser och således många som arbetar med att introducera nya medarbetare. Hur processen går till är förstås unik för respektive organisation men det finns flera faktorer som är viktiga oavsett arbetsplats. Mitt fokus är hållbar hälsa och prestation vilket blir alltmer avgörande att ta hand om i allmänhet men även i samband med introduktion och upplärning. Att integrera hållbar prestation i introduktionsprocessen är een investering för såväl medarbetarens hälsa som lönsamhet/ produktivitet och trivsel för organisationen. Här följer tre fokusområden som är av stor vikt för att skapa förutsättningar för en lyckad introduktion och således en framgångsrik anställning.

1.Mitt och vårt varför

Under rekryteringsprocessen har förstås medarbetaren tagit del av organisationens syfte, vision och mål, är mer eller mindre motiverad till det, och vet mer eller mindre hur dennes roll och insatser hör ihop med dessa. Detta kan dock ofta behöva förstärkas under introduktionen och här är några anledningar varför:

  • Att veta syfte och mål är avgörande för att ge möjlighet till att arbeta både självständigt och effektivt. När ”varför” finns på plats kommer medarbetaren själv lättare på vilka frågor om vad och hur som hen behöver svar på för att göra sitt jobb. Om vårt syfte är att leverera den bästa kundupplevelsen till varje kund i säg en butik så kan en lyhörd medarbetare själv börja reda ut hur mycket av vad’et och hur’et när syftet tydligt finns på näthinnan.
  • Svar på frågor runt vad och hur är mer begripliga när varför kommit först.
  • Om vi vill att den nyanställda ska bidra med nytänk – alltså nya vad och hur behöver hen veta syfte och mål först. Hur lätt blir det inte att man är rekryterar potentiell ny kompetens men så lätt stöper nyanställda i gamla sätt att jobba? Att ge ett tydligt mål men uppmuntra till nya sätt att nå det- det är att vara innovativ, växande och nytänkande!
  • Ett varför är källan till motivation och meningsfullhet. Att ha sitt yrkesmässiga syfte tydligt och nära är viktigt både för personalretention men även trivsel och för att kunna må bra på jobbet över tid.

Sammanfattningsvis- i alla instruktioner och demonstrationer som görs- börja med att berätta varför det görs.

2. Här är våra forum

En nyckel till att lära sig ett nytt jobb, stämma av att det går åt rätt håll, vara med i gemenskap, få den information man behöver och kommunicera är att lära sig vilka forum som används hur. Email, sms, Slack, Skype, möten, fika- hur funkar det här? Vad pratas om när och var? Att vara tydlig med hur den nyanställda förväntas ställa frågor, vilket indikerar att det är viktigt (det måste det vara) men även att dela tankar och idéer är att skapa en s k knowledge sharing kultur och det är verkligen ett vinnande koncept.  Genom att förtydliga vilka forum som används på vilket sätt kommer också möjligheten att se till att två andra viktiga F kommer på plats: Förtydliga Förväntningar och ge Förutsättningar.

3. Din hållbarhet, vår lönsamhet

Krasst! Den största utmaningen många hungriga högpresterande, motiverade, taggade karriärister har är att hålla över tid. Och vems ansvar det är- därom tvistar både lärde och olärda men den diskussionen lämnar jag därhän men med ansatsen att förutsättningarna för att prestera hållbart, fritt från negativ stress och ohälsosam arbetsbelastning- det är numer lagstadgat via en föreskrift från Arbetsmiljöverket. (Vill ni lära era chefer mer om den, kontakta mig gärna då jag utbildar i det). Kanske anställer ni många unga som faktiskt är på sitt första ”riktiga karriärjobb” och därför både saknar erfarenhet från själva arbetet men också förståelse och kunskap för hur det är att balansera just prestation och driv på jobbet med att ta hand om sin hälsa för att hålla för denna satsning.

Om man bara ser till det ekonomiska så är det också en dyr affär att investera resurser i att  rekrytera, introducera, lära upp en talang och sen behöva hitta en ny när personen i fråga antingen slutar för att hen inte upplever att det håller längre, eller blir sjukskriven på grund av överbelastning.

Eller, det som kanske är mer vanligt men svårare att se: Att prestationen och välmåendet avtar i takt med att medarbetaren inte orkar prestera som förväntat på grund av ett ohållbart arbetssätt. Det kan handla om allt från för låg syreupptagningsförmåga, inadekvat återhämtning både under och mellan arbetspass till ett suboptimerat och ineffektivt sätt att hantera och strukturera sin arbetsdag: Hur man hanterar mail, planerar och deltar på möten och så vidare.  Vissa aspekter gränsar till att bli en integritetsfråga men vill vi just ge och skapa förutsättningar att både må bra och prestera hållbart så är de här frågorna viktiga att beröra.

Ett fysiskt ansträngande arbete och ett där det för vår tid så typiska ”fokusera-framför-skärm”arbetet skiljer sig förstås åt i hur det utmanar hälsan så specifika råd blir svåra men några frågor att ta ställning till och diskutera med de nyanställda under introduktionsperioden:

  1. Vad är hälsa hos oss? Hur ser medarbetaren på hälsa?
  2. Vilka hälsoutmaningar är förenade med den aktuella tjänsten?
  3. Vilka stödfunktioner har vi på plats för att förebygga att arbetet leder till ohälsa? Tänk vitt o brett, högt och lågt: Allt från att ta pauser för fysisk aktivitet, stå och jobba, walk-n-talkmöten, flextid, tillgång till friskvård, lära sig att hantera email och kalender effektivt, regelbundna avstämningar med chef osv).
  4. Vad ansvarar vi för som arbetsgivare i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande?
  5. Vad förväntar vi oss att medarbetaren tar ansvar för och hur säkerställer vi att vi kommunicerat runt detta?

Sammanfattningsvis tror jag att organisationer har en enorm potential i att fokusera mer på att i ett tidigt skede rusta nya medarbetare med kunskap och förståelse om hur viktigt det är att ta hand om sin både fysiska och kognitiva hållbarhet för att både trivas bra, prestera mot organisationens mål och vara hållbar i sin karriär. Det vinner både individ och organisation på.

Om ni vill ha hjälp med att jobba med dessa frågor inom er organisation får ni gärna kontakta mig på annsofie@formstarkresiliens.se .

Lycka till med ert arbete!

// Ann-Sofie Forsmark – Hälsomanagementkonsult, Civilekonom och hälsocoach

 

 

 

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…

Hållbara hälsovanor- vad är viktigt på riktigt för dig?

Hållbara hälsovanor- vad är viktigt på riktigt för dig?

I skrivande stund är det många som mer eller mindre frivilligt befinner sig i ett skifte från sommar till höst. Från ledigtillstånd till vardagstillstånd. Många har tappat goda vanor, lagt sig till med såna som känns helt ok under ledighet men som nu ska brytas. Man...

Hjärnkondition – att orka tänka klart och klokt

Hjärnkondition – att orka tänka klart och klokt

Vi har undersökt arbetets mening, vikten av aktiv prioritering, behovet av en god arbetsmiljö och varför det är viktigt med psykologisk frånkoppling. Men den kanske mest grundläggande nyckeln till ett hållbart och välmående arbetsliv är att hjärnan ska må bra – och orka tänka klart och klokt. Hjärnan måste helt enkelt ha kondition, och det är den femte och sista nyckeln i min serie om vad som krävs för att våra hjärnor ska orka på jobbet.

Psykologisk frånkoppling – levla för mindre stress och mer glädje

Psykologisk frånkoppling – levla för mindre stress och mer glädje

Gränserna mellan arbetsliv och privatliv blir, eller är, alltmer flytande – hur ska ledare och medarbetare hantera det på ett hållbart sätt? Vi har bara en hjärna och den behöver må bra hela livet. Forskning visar att vi alla är olika hur vi integrerar jobb och fritid, om vi alls gör det. Oavsett hur vi gör är det viktigt att inte tänka på jobbet ibland, för mer glädje, mindre stress och högre effektivitet när vi väl jobbar!

Arbetsmiljö för välmående ur tre aspekter: fysiskt, digitalt och socialt

Arbetsmiljö för välmående ur tre aspekter: fysiskt, digitalt och socialt

Ingen skulle väl ifrågasätta att en kirurg fullt ut behöver kunna fokusera på pågående operation eller att det ska vara tyst när en schackspelare ska göra sitt nästa drag. Men ibland verkar det som vi inte tar på allvar hur mycket vår omgivning påverkar både vår effektivitet, kreativitet, fokus och välmående. Då de flesta är måna om både sin tid, sin hälsa kan det vara en god idé att investera lite tid i att skapa en bättre arbetsmiljö för oss själva.

Aktiv prioritering sparar det mentala batteriet

Aktiv prioritering sparar det mentala batteriet

De flesta av oss har nog en vardag där det alltid känns som det går att göra mer. Där ”att göra”-listan för både jobb och fritid känns helt omöjlig att bocka av, och dessutom fylls den på hela tiden. Vi kommer helt enkelt aldrig att bli klara med allt. För livet kommer fylla på med saker vi både vill och behöver göra. Och om vi ständigt lever med ett mentalt förhållningssätt utifrån vad vi inte har gjort och vad vi inte hinner med, ja då tär det både på hälsan, glädjen, och på vårt värdefulla mentala batteri.

Känslan av mening skapar potential

Känslan av mening skapar potential

Känslan av mening och syfte är väldigt viktig om man vill må bra och trivas i arbetslivet. Graden av meningsfullhet påverkar både motivationen, produktiviteten och stressnivån. Det går förmodligen att hitta mening i de allra flesta former av jobb, men för att identifiera den måste vi reflektera aktivt över varför det vi gör är meningsfullt – eller hur det skulle kunna bli det. I jakten på mening och syfte måste man också våga prioritera och fokusera på det som känns viktigt. För den som lyckas hitta en känsla av meningsfullhet finns en enorm utvecklingspotential.

Vad krävs för att våra hjärnor ska orka på jobbet?

Vad krävs för att våra hjärnor ska orka på jobbet?

Vi lever idag i ett allt mer komplext och föränderligt samhälle, och det ställer också nya krav på arbetslivet. Åtta timmars arbetsdag infördes en gång i tiden för att arbetarna inte skulle slita ut sig i det oftast rent praktiska och fysiska arbetet – men idag ser jobben annorlunda ut för många av oss, och det finns inga självklart svar på hur vi ska använda tiden på bästa sätt. De flesta jobb idag kräver betydligt mer av kognition, och många jobb sköts till stor del stillasittande. Vi påverkas också starkt av arbetslivets gränslöshet, komplexitet och höga krav. För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi använda rätt verktyg för att tillmötesgå de behov som uppstår.

Vårda dina relationer – skaffa en moai

Vårda dina relationer – skaffa en moai

Hälsan borde trots allt vara plattformen vi lever livet på, inte det som stressar oss eller tar upp stora delar av vår tid och våra tankar. Återhämtning, bättre tider, stresshantering och fysisk hälsa har varit i fokus. Nu har vi kommit till den avslutande delen som precis som tidigare delar har till syfte att göra din prestation mer hållbar, öka din hälsa och ditt välbefinnande genom nya vanor och förhållningssätt.

Tips inför VAB

Tips inför VAB

Vi är många som har barn som med mer eller mindre jämna mellanrum blir sjuka av olika slag. Det här inlägget kanske bäst hjälper dig som VAB'ar lite då och tycker att det känns stressigt men där barnets sjukdom inte är av något allvarligare slag. Det är också skrivet...

Hantera stressen – må bra och prestera på topp

Hantera stressen – må bra och prestera på topp

Stresshantering är en av de viktigaste nycklarna till din hållbara prestation. I magen och hjärtat behöver vi ha plats för det som verkligen betyder något – dit hör inte stress som är relaterad till jobb. Coacha dig själv, eller någon annan som vill, och hantera stressen med fem frågor kring vad det är som stressar, perspektiv och återhämtning – allt för att må bra och prestera på topp.