Hälsa i konsultbranschen, del 1: För dig som hyr in konsulter

Postat nov 22, 2017

I Svenska Dagbladets del om Näringsliv kunde man den 21a november 2017 ta till sig konkreta siffror på den höga nivå av negativ stress som många, framförallt i Stockholmsområdet, lider av. Det här visar över 10 000 hälsoundersökningar som företaget OneLab gjort. Artikeln fokuserar på konsultbranschen där både IT-konsulter, jurister och managementkonsulter är drabbade. Minst en av tre har så höga nivåer av negativ stress att det påverkar hälsan. Att det påverkar deras förmåga att arbeta både effektivt och hållbart- det är ju uppenbart och med den ökande förståelsen för hur hjärnan funkar, hur fysisk och psykisk hälsa hänger ihop, ja det stödjer bara bilden av att både konsult och uppdrag drabbas negativt både vad gäller välmående och lönsamhet. Jag möter många i konsultbranschen och kan verkligen  skriva under på siffrorna som OneLab redovisar.  I tre inlägg vill jag dela med mig av perspektiv på hur man kan komma till rätta med problemen både ur ett kund, konsultorganisatoriskt och medarbetarperspektiv.


 

Många organisationer är beroende av konsulter av  olika slag. Vare sig det handlar om revision (som ju är min bakgrund), redovisning, IT, management, omvårdnad, marknadsföring osv osv är förstås kunden intresserad av om konsultföretaget kan leverera på det behov man har.

I upphandlingsläget / offertarbetet tittar man förstås på det offererande företagets förmåga att leverera på uppdraget och kostnaden för det. Tidsperspektiv och tariffer. Man tittar på konsulternas profil, erfarenhet, kompetens, kvalifikationer.

Vad’et. Men den det finns andra faktorer som har stor påverkan på konsulternas förmåga att lösa uppdraget med hög kvalitet, få misstag, lyhördhet och effektivitet:

  • Hur deras arbetsbelastning är
  • Hur stressade de är både under tiden de arbetar och däremellan
  • Deras fysiska kapacitet att arbeta kognitivt alla de timmar de arbetar.

För en överbelastad hjärna som inte fått återhämtning fungerar inte optimalt. Oavsett hur engagerad man är och hur starkt kaffe man gör. En hjärna som upplever negativ stress har inte tillgång till full kognitiv kapacitet. Och en person med för låg syreupptagningsförmåga är förhindrad att tänka ”helt klart” alla de timmar hen arbetar.

Det finns väldigt mycket studier att läsa på området om man känner sig skeptisk. Både på hur sömnbrist påverkar vår kognitiva skärpa men även hur arbetsmiljön, negativ stress och dålig syreupptagningsförmåga gör det. Och här vill och också inflika att det var inte länge sen jag hörde en hårt tränande karriärist erkänna att tankarna ofta var på träning medan man var på jobbet så högst syreupptag är inte nödvändigtvis bäst. Sumpar man sömn för att klämma in sina hårda intervaller medelst högtryck som konsult- ja det är inte det optimala. Lagom är som oftast bäst vad gäller motion för hälsa.

Jag ska villigt erkänna att under överbelastade perioder under mitt konsultliv så var jag inte på topp hela veckan. Torsdag-fredag var man ofta så överhopad med stress av uppdrag som kom, uppdrag som varit och det man var på att man säkerligen inte fungerade optimalt. Och jag tror många känner igen sig. Några problem som uppstår av det:

  • Det tar längre tid att göra saker
  • Man gör fler misstag
  • Man orkar inte tänka på merförsäljning och att göra mer än det som måste göras. Och i många fall är konsulten också en säljare men den rollen mäktar man kanske inte med om man har och har haft för mycket att göra.

Vad göra som kund?

Vi pratar ofta om vårt ansvar som konsument och visst är det relevant att ta hänsyn till arbetsmiljön hos de som ska utföra viktiga tjänster hos oss? Du har ju som kund knappast rätt att utföra tester på  de konsulter du har hos dig men i många upphandlingar efterfrågar man en arbetsmiljöpolicy. Med föreskriften om Organisatorisk och Social arbetsmiljö i kraft kan du efterfråga hur det arbetas med arbetsbelastning och arbetstidens förläggning för dina konsulter.

Jag fick höra om en kund som fick mail mitt i natten från en stor konsultorganisation och reagerade starkt på det. Igen, med vetskap om hur viktig sömnen och återhämtning är för prestationen så var det alarmerande att deras konsulter tydligen ofta jobbade mitt i natten. Vare sig man känner omsorg om medarbetarens hälsa eller kvaliteten på leveransen är det ju ett problem om de som utför uppdraget inte får tillräcklig återhämtning, är överstressade, mår dåligt på jobbet och inte orkar utföra uppdraget till 100%.

  • Ställ frågor om konsultföretagets organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete
  • Reagera om det finns tecken på att konsulternas arbetssituation är osund och ohållbar, det påverkar deras hälsa men även leveransen till er
  • När konsulter är hos er- ta hand om dem! Erbjud dem en bra fysisk arbetsmiljö, låt dem ta del av de friskvårdserbjudanden som är tillgängliga på kontoret.

Slutligen, men långsökt men enkel parallell. För några år sen var det kanske inte så noga med vilka bananer man köpte eller hur kaffet var producerat. Nu har de flesta svårt för att stå för något annat än KRAV-märkta bananer och Fairtradekaffe. Tänk om något liknande skulle ske i konsultbranschen ”Vi hyr bara in de som får höga poäng på till exempel Nyckeltalsinstitutets Hälsoindex .”

Fundera på vad du vet om de konsulter som arbetar hos er- hur är deras organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljö?

Vill ni ha hjälp med stt skapa förutsättningar för en hållbart, lönsamt och resilient konsultverksamhet? Kontakta mig så kan vi ta ett promenadmöte!

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…

10 frågor för hälsa och lönsamhet

Health management kan för en individ handla om att ta hand om fysisk och psykisk hälsa. Det krånglas det med något enormt högt upp på Maslows behovstrappa men det är fokus för ett annat inlägg. Organisatorisk hälsomanagement - det är något annat och även om det...

A good day’s march towards a goal I won’t reach

I de allra flesta fall jobbar vi mot mål. Och visst blir vi klara med saker. Uppgifter. Kan bocka av och det gillar hjärnan, det känns bra. Vi blir färdiga med saker men det är sällan vi vilar i det utan vi jobbar vidare. Vi styr helt enkelt upp livet som att vi...

Hälsa i konsultbranschen, del 1:  För dig som hyr in konsulter

Hälsa i konsultbranschen, del 1: För dig som hyr in konsulter

I Svenska Dagbladets del om Näringsliv kunde man den 21a november 2017 ta till sig konkreta siffror på den höga nivå av negativ stress som många, framförallt i Stockholmsområdet, lider av. Det här visar över 10 000 hälsoundersökningar som företaget OneLab gjort....

Verksamhetsfördelar med hälsostrategiskt arbete

Verksamhetsfördelar med hälsostrategiskt arbete

När man tittar på insatser som ska förbättra hälsa på arbetsplatsen handlar det ofta om att minska sjukfrånvaron, vilket förstås för många organisationer är en stor kostnad. Något som syns relativt enkelt i systemen och förstås rent fysiskt på arbetsplatsen. Numera...

Nyanställning – tre viktiga faktorer för en lyckad introduktion

Under augusti och september är det många som börjar på nya arbetsplatser och således många som arbetar med att introducera nya medarbetare. Hur processen går till är förstås unik för respektive organisation men det finns flera faktorer som är viktiga oavsett...

5 goda vanor för en hållbar arbetsdag

5 goda vanor för en hållbar arbetsdag

Många av oss har flexibla arbetstider. Men det slutar inte där- det är också flexibelt både var och hur vi jobbar och man har länge pratat om att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Det finns ju fördelar med det men när de gränser som försvunnit inte bara...

Föreläsning i Åre: Lagenligt och lönsamt hälsoarbete

Föreläsning i Åre: Lagenligt och lönsamt hälsoarbete

Nu har den "nya" föreskriften Organisatorisk och Social arbetsmiljö varit gällande i över ett år men många är fortfarande osäkra på hur den ska tillämpas. Under den här föreläsningen får du en bättre förståelse för hur du kan arbeta hälsostrategiskt på och med din...

Tankar om hälsostrategi

Tankar om hälsostrategi

Vad är hälsostrategi Om man googlar på det så dyker det upp diverse företag som arbetar med att skapa hälsostrategier eller företag som har en. EU’s hälsostrategi får man träffar på också.  Det kan ju vara allt från på  landsnivå, till organisation och individnivå....