Vilken människosyn bär er organisation?

Postat aug 14, 2019

Det finns en fantastisk barnsaga som jag ofta kommer tillbaka till både för egen del men även i mitt arbete och när jag arbetar med att stötta chefer och ledare. Det är solen och vinden som ska tävla om vem som är starkast. Vinden utmanar solen till att få av en man sin rock. Vinden blåser och stormar men mannen drar bara rocken hårdare om sig. Vinden orkar inte mer och solen får göra på sitt sätt. Den värmer och strålar och mannen tar så av rocken och njuter i solskenet. Metaforen för mig till hur vi väljer att leda en organisation är tydlig- försöker vi blåsa till att lyda eller värmer vi till eget initiativ?

Jag tror att de flesta av oss skulle säga att vi vill göra ett bra jobb, där vi jobbar. Vi vill vara goda medmänniskor. Kollegor. Vi vill hjälpa till. Lösa problem. Jag tror att vi också skulle säga att vi tror detsamma om andra. Om våra medarbetare om vi är chefer och ledare. Om våra kollegor, att vi tror att de vill göra ett bra jobb. Göra sitt bästa. Jag tror det skulle kunna vara såhär:

I en organisation där vi har ett viktigt uppdrag, ett inspirerande och engagerande uppdrag är det lätt för medarbetare att vilja göra ett gott jobb. Här är det också helt självklart att det behövs flera olika roller. Någon är precis i uppdragets kärna, möter en kund, löser ett problem eller förebygger det. Skapar god service i stunden, säljer en produkt som gör gott. Men andra i organisationen förstår likaväl att deras roll behövs för att allt ska fungera. Det är tydligt hur allas roller bidrar till det övergripande syftet.

I organisationen där alla vill och kan se hur de bidrar handlar det för ledning och ledare att skapa de bästa förutsättningarna för att medarbetarna ska få göra det goda arbete de vill göra. De behöver inte tvingas, kontrolleras. De vill  och de behöver få de fysiska, sociala och organisatoriska förutsättningarna så de kan få blomma ut. Utvecklas, samarbeta, se hur de gör skillnad.

I organisationen där våra medarbetare vill vara coachar vi varandra för vi vill alla hjälpas åt att nå våra mål och sikta mot vår vision. Vi litar på varandra och känner tillit till att vi hjälps åt åt rätt håll.

I organisationen där vi litar på att medarbetare vill göra sitt bästa behöver vi inte muta med pengar för att förändra ett beteende som främjar vårt mål. Vi vet att en rimlig lön krävs, men att göra sitt bästa inte styrs av pengar. Att få förtroende, att ha frihet under ansvar, att få återkoppling på sin ansträngning, att få vara med och driva verksamheten tillsammans, få uppleva nöjda kunder, få tack och erkännande från kollegor och ledare, är guld värt och matar motivationen.

I organisationen där vi är lyhörda för omvärlden förstår vi att det kan vara lätt att bli kortsiktig. Att det är lätt att bli stressad av teknologi, AI, digitalisering. Att fastna i en förenkling, att generalisera. Så vi pratar om det. Tittar på vår vision och ser att den står kvar. Ser att det kan bli en ny väg men den ser vi till att jobba på tillsammans. Målet är ju detsamma. Vi hjälps åt att fatta långsiktiga beslut när det känns som det stormar.

I organisationen där vi vår grundsyn är att människor vill göra ett gott jobb bygger vi en stöttande struktur för att alla ska kunna göra det. Vi skapar en plattform där alla ges förutsättningar att göra sitt bästa. Vi ger verktyg och tydlighet. Vi målar upp en spelplan och jobbar som ett lag där alla vet att alla behövs. Vi jobbar med att stötta ett inre driv och få det att komma till sin bästa rätt. Vi fokuserar på tydlighet så alla ska kunna se bilden av vart vi ska och navigera från sin plats och roll. 

Vi ger förutsättningar och stämmer av. Vi kontrollerar inte.

Vi visar kartan, visar målet och hjälper navigera, vi styr inte.

Vi  berömmer, ger möjligheter och ärar,  vi mutar inte.

Vi ger återkoppling på brister och fel för att hjälpa på rätt väg, vi bestraffar inte.

Vi tror gott om människans vilja, det är en grundvärdering och grundbult i vår verksamhet och dess kultur. Vi bygger, strukturerar och utvecklar vår verksamhet för att stötta våra medarbetare till att göra det goda jobb vi vet att de vill göra.

Låter ovan som en orimlig utopi? Det kanske kan kännas helt orimligt att ta bort vissa kontrollfunktioner och regler. Men jag vill ändå hävda att med en grundvärdering som handlar om att vi tror att medarbetare vill göra ett gott jobb ger möjligheten att bygga en helt annan organisation än den som utgår från att människor kommer dit för att få lön och göra så lite som möjligt och/eller endast verka för sin egen vinning.

Om man suddar ut allt, precis som i min favoritreklamsnutt Anslagstavlan och började från grunden. Berättade om den viktiga verksamhet vi har, hur den gör skillnad. Målar bilden tillsammans. Och frågar- hur kan vi hjälpa dig komma till din rätt och bidra på bästa sätt? Snarare än rapportera si och så vad du gör så vi ser.

Om vi bygger en verksamhet utifrån att vi tror att vi vill om vi kan. Hur bra kan det bli då? Jättebra tror jag.

// Ann-Sofie Forsmark

 

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…