Tankar om hälsostrategi

Postat apr 10, 2017

Vad är hälsostrategi

Om man googlar på det så dyker det upp diverse företag som arbetar med att skapa hälsostrategier eller företag som har en. EU’s hälsostrategi får man träffar på också.  Det kan ju vara allt från på  landsnivå, till organisation och individnivå. Som med det mesta får man skapa sin gen definition för att kunna förhålla sig till det.

För mig är  hälsostrategi ur ett organisationsperspektiv ett pågående dynamiskt arbete med en strategi för att tydliggöra, möjliggöra och uppmuntra medarbetare att uppnå ett hälsosamt och hållbart arbetsliv i linje med gemensamt antagna mål, värderingar och regler.

Det är en strategi som behöver få ta plats i affärsplan, genomsyra arbetets utförande, kommunikation, kopplas till värdegrunden och viktigast av allt- ha en stark plats i kulturen. Handlar främst om att påverka ledarskap och medarbetarskap.

Den kan inte bara dumpas på chefer som deras ansvar utan att ge dem verktyg och tid att leda hälsosamt. Det måste arbetas med från alla hålll. Den psykiska ohälsan ökar och står för cirka 40% av långtidssjukskrivningar i Sverige. Forskning och klara bud på området är bristfällig men det finns några tydliga parametrar som behöver vara på plats för att personal ska må bra på jobbet: KASAM- Känsla Av Sammanhang. Det kan vara ett nog så bra verktyg att utgå ifrån.

Det är viktigt att förstå skillnaden på hälsosamma investeringar och hygienfaktorer som enskilda hälsomärkta aktiviteter eller friskvårdsbidrag som kan vara en stödjande del, men aldrig ersätta. Förstå att ofta kanske inte nya aktiviteter behöver läggas till. Snarare arbeta med det man redan gör: ledarskap, medarbetarskap. Kultur och struktur.  Förstå att de flesta vill faktiskt ta hand om sig och gör det när de upplever att de kan.

Förstå att medarbetare som vet  och orkar med det de förväntas göra, vill göra det och vet varför de gör vad de gör kommer vara lönsamma varumärkesbärare. Jobba bättre och mer effektivt om man får vara krass och bara fundera på lönsamhet.

Viktigt att förstå att om allt ovan saknas så blir löpgrupper, ekofrukt och ett gym i källaren ingen investering. Viktigt att inse att omotiverad sönderstressad osäker personal kan få hur mycket friskvård som helst utan att det möjliggör att nå företagets fulla hälsopotential.

Att arbeta som hälsostrateg

Jag tror många hälsostrateger kämpar med att få jobba som de vill och anser krävs för att få effekt på frågorna.  Frågan ligger ofta hos HR vilket jag personligen tycker är både bu och bä. Det beror på hur nära HR jobbar ledningen. Där finns kunskap om personalen, kompetens att driva frågan men ibland är det en hård dörr in till ledningsrumsbordet där frågan måste vävas in i företagets ”stora” strategier för att just vara en strategi och inte ett projekt som inte alla anammat top down.

Som jag ser det, allså jag och inte alla gissningsvis,  så måste hälsostrategen arbeta nära ledningsarbetet för att både fånga upp aspekter som påverkar medarbetares både fysiska och psykosociala hälsa. Omorganisering? Hur påverkar det personalen? Hur kommunicerar vi det? Svaret kanske inte just strategen har, utan ledningen själva.  Men en hälsostrateg kan väcka frågan och stötta med  infallsvinkel. Hälsoarbete kanske inte ens bör ske under märkningen hälsa utan inom ledarskap eller medarbetarpåverkan. Där ett stort jobb är att identifiera vad som påverkar personalens hälsa, och arbeta med att prioritera den strategiskt. Detta till skillnad från ”hälsoveckor” eller ”hälsodagar” som ofta fokuserar på den enskildes hälsa och då inte når ända fram till att få effekt organisatoriskt.  Som ofta alienerar de som inte uppfattar sig som hälsosamma. Som lätt blir insatser som mäts på antal deltagare, inte lönsamhet och produktivitet som är det som behöver kunna mätas i vinstdrivande organisationer för att ha ledning och ägares uppmärksamhet bortanför mållinjen eller den hälsosamma lunchen.

Det är svårt, abstrakt. Men jag hoppas det inte används som ursäkt för att inte arbeta med det eftersom det är där de viktiga hälsovinster för både individ, organisation och samhälle kan göras.

Fler blogginlägg som kanske intresserar dig…